Privacybeleid

Katinka Berretty Jewelry als onderdeel van Juwelier Ton van Grinsven B.V. hecht grote waarde aan uw privacy. Tegelijkertijd ontkomen we er niet aan om waar nodig uw persoonlijke gegevens te vragen en te gebruiken voor onze marktbewerking. De persoonlijke gegevens die u beschikbaar stelt aan Katinka Berretty Jewelry zijn automatisch ook beschikbaar voor Juwelier Ton van Grinsven B.V. gezien Katinka Berretty Jewelry onderdeel is van Juwelier Ton van Grinsven B.V.

 

Onze privacy-richtlijnen luiden als volgt:

Wij maken duidelijk welke persoonsgegevens we verzamelen en waarom we dat doen. Wij doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen. Ons privacy beleid is van toepassing op alle gevallen waarin Katinka Berretty Jewelry uw persoonsgegevens ontvangt en verwerkt zodat u optimaal kunt gebruik maken van onze website, social media en activiteiten in onze winkel.

 

 1. Persoonlijke gegevens die Katinka Berretty Jewelry via de website verzamelt

Persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking stelt

Af en toe vragen wij u om uw persoonlijke gegevens op onze website in te voeren. Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die u ons wilt geven en die nodig zijn om u beter van dienst te kunnen zijn. We verzamelen persoonlijke gegevens zoals naam, leeftijd en post- en mailadres, wanneer u bijvoorbeeld onze nieuwsbrief wilt ontvangen of contact wilt opnemen met onze klantenservice.

 

Persoonlijke gegevens die we automatisch verzamelen

Wij verzamelen automatisch gebruiksgegevens over uw verbinding en systeeminformatie. Deze informatie wordt verkregen door middel van cookies en soortgelijke technologieën. We kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen over het type apparaat dat u gebruikt, het besturingssysteem, uw IP-adres, uw locatie zoals aangegeven door uw IP-adres, welke browser u gebruikt, de pagina’s die u bezoekt op onze websites.

 

Persoonlijke gegevens verzameld uit andere bronnen

We kunnen informatie over u ontvangen van derde partijen waarmee we samenwerken of gezamenlijke marketingactiviteiten uitvoeren. We kunnen ook informatie over u ontvangen van sociale-mediaplatforms, bijvoorbeeld wanneer u via deze platforms met ons communiceert. We beschermen de gegevens die we van derden hebben verzameld in overeenstemming met de methoden die in ons Privacy Beleid worden beschreven.

 

Persoonlijke gegevens van kinderen

Vanzelfsprekend richt Katinka Berretty Jewelry zich niet op kinderen. Hoewel bezoekers van alle leeftijden onze website kunnen bezoeken, verzamelen we niet opzettelijk persoonlijke informatie van kinderen onder de 16 jaar zonder toestemming van hun ouders. Als een ouder of voogd een melding heeft ontvangen of op een andere manier te weten is gekomen dat een kind onder de 16 jaar ten onrechte is geregistreerd op onze website (bijvoorbeeld door gebruik te maken van onjuiste informatie), zullen wij het account van het kind annuleren en de persoonlijke gegevens van het kind uit ons systeem verwijderen.

 

2) Hoe gebruikt Katinka Berretty Jewelry uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze aan Katinka Berretty Jewelry hebt doorgegeven. Daarnaast gebruiken we de verzamelde gegevens ook voor de volgende doeleinden:

 • Klantenservice
 • Productverbetering en optimalisering van productervaring
 • Veiligheid, bescherming en conflictoplossing
 • Commerciële en marketingactiviteiten uitsluitend voor Katinka Berretty Jewelry en Juwelier Ton van Grinsven B.V.

 

Indien u vragen hebt over de persoonlijke gegevens die we verzamelen en gebruiken bij verschillende gelegenheden, kunt u altijd contact opnemen met Katinka Berretty Jewelry of Juwelier Ton van Grinsven B.V.

 

 1. Delen van persoonsgegevens door Katinka Berretty Jewelry

Katinka Berretty Jewelry deelt uw persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met deze Privacy Policy en kan uw informatie delen met de volgende soorten derden:

 

Verplichte informatie

Wij zullen uw persoonsgegevens verstrekken aan overheidsinstanties en onderzoeksorganisaties wanneer dit bij wet wordt bepaald en strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten.

 

Delen van verzamelde informatie

Indien wij persoonsgegevens delen doen wij dit in geaggregeerde vorm en/of op zodanige wijze dat de ontvanger van deze gegevens u niet kan identificeren. Houd u er rekening mee dat onze webpagina’s links bevatten naar andere websites waarvan het privacy beleid kan afwijken van Katinka Berretty Jewelry. Als u persoonlijke informatie verstrekt aan een van deze derde partijen, vallen uw persoonlijke gegevens onder het privacy beleid van deze derde partijen. Katinka Berretty Jewelry zal uw persoonlijke gegevens nooit delen met derden die deze willen gebruiken voor hun eigen commerciële doeleinden.

 

 1. Uw rechten

U kunt Katinka Berretty Jewelry vragen u te laten weten welke informatie er over u bewaard wordt. Als u inzage wenst in uw persoonlijke gegevens, kunt u klikken op ‘Mijn account’, waar u desgewenst uw persoonlijke gegevens of voorkeuren kunt wijzigen. U hebt het recht om Katinka Berretty Jewelry te vragen uw persoonlijke gegevens te corrigeren, blokkeren, aan te vullen of te wissen, en het gebruik ervan te beperken. Tevens hebt u het recht aanvullende informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt in sommige omstandigheden ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Katinka Berretty Jewelry en, indien wij eerder toestemming hebben gevraagd en gekregen voor de verwerking van uw gegevens, om deze toestemming in te trekken.

 

Er bestaan echter uitzonderingen op deze rechten. Inzage in persoonsgegevens kan in bepaalde omstandigheden geweigerd worden indien het ter beschikking stellen daarvan persoonlijke gegevens over een andere persoon zou onthullen of indien het Katinka Berretty Jewelry wettelijk niet is toegestaan dergelijke informatie te verstrekken.

 

Mocht u een onopgelost probleem hebben, dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming. De betreffende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming in Nederland is https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/adres-autoriteit-persoonsgegevens en in België is https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina.

 

Uw voorkeuren met betrekking tot communicatie, marketing en reclame

Als u geen rechtstreekse e-mails meer van Katinka Berrety Jewelry en/of Juwelier Ton van Grinsven B.V. wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven door de instructies te volgen via de link “Unsubscribe” dat u kunt zien in elke e-mail die u wordt toegestuurd. Wij respecteren uw keuze en zullen u geen e-mails meer sturen nadat u zich heeft afgemeld of uw communicatie-instellingen heeft gewijzigd.

 

 1. Onze veiligheidsmaatregelen

Katinka Berretty Jewelry neemt de bescherming en beveiliging van uw persoonlijke informatie uiterst serieus. Hoewel we aanzienlijke inspanningen leveren om uw persoonlijke gegevens te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem 100% veilig. We gebruiken een aantal technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Zo slaan wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in computersystemen met beperkte toegang en in een beveiligde omgeving. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze externe leveranciers passende en voldoende veiligheidsmaatregelen treffen. Bovendien worden uw persoonlijke gegevens tijdens de overdracht via het internet beveiligd met versleuteling, zoals Transport Layer Security (TLS). Ook wordt uw wachtwoord opgeslagen via een eenzijdige hash, wat betekent dat het door niemand, ook niet door Katinka Berretty Jewelry, kan worden nagemaakt of openbaar gemaakt. Het kan alleen door uzelf opnieuw worden ingesteld.

 

U kunt alleen toegang krijgen tot uw Katinka Berretty Jewelry accountinformatie en onze service met behulp van een individuele gebruikerslogin en wachtwoord. Bescherm uw persoonlijke gegevens door uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en het aan niemand anders bekend te maken. Laat het ons onmiddellijk weten als u denkt dat uw wachtwoord is gecompromitteerd. Bovendien moet u altijd uitloggen en uw browser sluiten als u klaar bent met uw sessie. Houd er rekening mee dat we u nooit zullen vragen om uw wachtwoord op te geven.

 

 1. Hoe en waarom gebruikt Katinka Berretty Jewelry cookies en vergelijkbare technologieën

Cookies
Katinka Berretty Jewelry gebruikt cookies: dat zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door de websites die u bezoekt, door e-mails die u opent of via andere vergelijkbare handelingen. Deze technologie wordt algemeen gebruikt om websites te laten functioneren en effectiever te maken, om de eigenaren van de sites van commerciële informatie en marketinggegevens te voorzien, en om technische gegevens te verzamelen, zoals het type browser en het besturingssysteem, de referentiepagina, de op de pagina gebruikte navigatie, de domeinnaam van de internetprovider, etc. om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop bezoekers de website gebruiken. Cookies en vergelijkbare technologieën helpen ons om onze website aan te passen aan uw voorkeuren.

 

De informatie die met behulp van cookies verkregen wordt, zal niet verder worden verspreid buiten Katinka Berretty Jewelry of de door Katinka Berretty Jewelry geautoriseerde derde partijen die deze gegevens verwerken. Ze worden niet gebruikt om met u te communiceren als u daar niet om gevraagd hebt.

 

De cookies die op uw computer geplaatst worden, bevatten niet uw eigen naam, maar uw IP-adres. Vaak is de informatie die in de cookies staat niet langer beschikbaar voor Katinka Berretty Jewelry als de gebruiker de sessie eenmaal heeft afgesloten.

 

We raden u aan om na te gaan of uw computer is ingesteld om cookies al dan niet te accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat hij eerst vraagt of u cookies wilt accepteren, of hem eenvoudig zo instellen dat hij cookies altijd weigert. Dit laatste kan betekenen dat u sommige functies van onze websites niet kunt gebruiken. Klik op de ‘Help’-knop van uw browser om te zien hoe u deze stap kunt uitvoeren. Als u gebruik maakt van verschillende computers vanaf verschillende locaties moet u telkens de instellingen van elke computer controleren op uw voorkeuren ten aanzien van cookies. Hieronder vindt u meer informatie over hoe u de cookie-instellingen op populaire webbrowsers kunt regelen:

 

Pixels

Naast cookies gebruiken wij af en toe kleine grafische afbeeldingen die bekend staan als pixels (ook bekend als web beacons, clear GIFs of pixel tags). Wij gebruiken pixels in onze e-mailcommunicatie naar u (als u ervoor hebt gekozen dergelijke communicatie te ontvangen) om te weten of onze e-mailcommunicatie is gelezen. Daarnaast gebruiken wij pixels van derden (zoals van Google, Facebook en andere advertentienetwerken) om ons te helpen advertenties te leveren die relevant voor u zijn.

Reclame en moderne marketing tools

Katinka Berretty Jewelry werkt samen met externe adverteerders die cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om meer relevante Katinka Berretty en Juwelier Ton van Grinsven B.V. producten en diensten op onze webpagina’s en het internet aan te bieden. Om deze op interesses gebaseerde reclame te kunnen leveren, kunnen deze partijen niet-persoonlijke gegevens over uw online activiteiten combineren die zij in de loop der tijd hebben verzameld, wat helpt om de advertenties die wij aan u leveren op maat te maken. Voorbeelden hiervan kunnen zijn het tonen van een Katinka Berretty Jewelry advertentie op een Facebook-pagina, op een pagina die eigendom is van Google, zoals een pagina met zoekresultaten of op YouTube, of op een pagina in het advertentienetwerk van Google. Wij delen uw persoonlijke gegevens niet als onderdeel van dit proces. Indien nodig, vragen we uw toestemming. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van aangepaste advertenties van externe adverteerders en advertentienetwerken die lid zijn van het Network Advertising Initiative (NAI) of die zich houden aan de Self-Regulatory Principles for Online Behavioural Advertising van de Digital Advertising Alliance door de pagina’s met afmeldingen op NAI-websites en DAA-websites te bezoeken. Als u kiest voor opt-out, kunnen de advertenties die u op het web ziet minder relevant voor u worden. Als u zich heeft afgemeld voor het ontvangen van berichten van ons per e-mail, zullen wij uw e-mail niet gebruiken voor op interesses gebaseerde reclame.

 

 1. Wijzigingen in ons Privacy Beleid

Katinka Berretty Jewelry kan het huidige Privacy Beleid wijzigen of bijwerken wanneer wij dit nodig achten. Wanneer we ons beleid aanpassen, zullen we de datum die u onderaan deze Privacy Beleid vindt vernieuwen. Als er belangrijke wijzigingen zijn in de manier waarop Katinka Berretty Jewelry uw persoonlijke gegevens gebruikt, ontvangt u hierover een bericht, hetzij door het nieuws over deze wijzigingen te publiceren, hetzij door u rechtstreeks een bericht te sturen.

 

 1. Contact opnemen met Katinka Berretty Jewelry

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u een e-mail sturen naar onze klantenservice via info@katinkaberretty.com

 

28 april 2022